תקנון האתר
                    

בס"ד                                                                                                       

חנות הסמל  ח.פ. 033389826  מרחוב יוסף קלוזנר 29 רמלה  ("החנות") , מפעילה חנות בכתובת הנ"ל לממכר ציוד צבאי ומגני הוקרה החל משנת 2000, וכן אתר המשמש כחנות מקוונת https://www.asemel8.co.il/ ("האתר"). 

תקנון זה מפרט ומסביר את הכללים לביצוע רכישות באמצעות האתר והוא מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה. אנא קראו את תקנון זה שכן גלישה ו/או רכישה ו/או כל שימוש אחר באתר משמע הסכמה לכללים המפורטים בתקנון.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.

 

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות טל. 08-9231223 או במייל asemel8@gmail.com

 

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו. החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש בכפוף לכל דין. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. החנות תודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט באתר. שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החנות.

 

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מנהלי החנות ועובדיה השקיעו ומשקיעים זמן וממון רב בהקמת האתר ועדכנו השוטף ובכלל זה : צילום תמונות מוצרים , מלל , מפרטים טכניים , גרפיקה וכו'. 
מובהר בזאת כי החנות ומנהליה יראו בחומרה רבה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלהם וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו חנות הסמל הינה קניינו של המפרסם ובאחריותו, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

אופן הרכישה 
רכישת מוצרים באמצעות האתר מותרת לכל אדם או תאגיד רשום בישראל המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף.

החנות רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר.

 

יובהר, כי החנות תעשה כמיטב יכולתה להציג את תמונת המוצר במדויק אך תיתכן שונות בין התמונה לבין המוצר שיסופק, בין היתר, בגין אופן צילום התמונה והצגתה באתר ולא תהיה כל טענה כנגד החנות בעניין זה.

 

בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו הכולל בשקלים. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. מחיר דמי המשלוח יופיעו בנפרד בסל הקניות. ובסיום הקניה תנתן מבחר אופציות לסוגי המשלוח.

החנות אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחירי המוצרים הנמכרים בחנות ובכל מקרה המחיר הקובע למוצרים המסופקים באמצעות האתר הינו המחיר המוצג באתר בסמוך למוצר.

***אין החלפות של חולצות מודפסות***

    ***אין החלפות על מוצרי לבוש***

 

אופן התשלום 
התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. החברה מאפשרת ללקוחותיה לשלם בעבור רכישת המוצרים באתר בתשלומים, ללא ריבית. מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הרכישה. חיוב כרטיס האשראי בפועל יעשה לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מוצפנים ומאובטחים על גבי שרת מאובטח.
על אף האמור לעיל, אם בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס האלקטרוני באתר, החנות תיצור עימו קשר טלפוני תוך 1-3 ימי עסקים אחד ממועד ביצוע ההזמנה לצורך השלמת הרכישה ומסירת פרטי כרטיס האשראי . מובהר בזאת כי לעיתים אי מסירת פרטי כרטיס האשראי באתר עלולה לגרום לעיכוב במועדי האספקה.
 

הכנת ההזמנה 
מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במחסני החברה , וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החנות טלפונית /הודעה במייל ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, וללקוח תשמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום.

משלוח 
החברה שולחת את מוצריה לכל רחבי הארץ, המשלוח נעשה באמצעות שרותי השליחים של חברת ups .

באתר מוצגים מוצרים נוספים אשר בשל גודלם החריג או משקלם או אופיים , דורשים מהחברה הערכות לוגיסטית שונה לצורך משלוחם , אופן משלוח מוצרים אלו, עלות המשלוח והסייגים למשלוח יצוינו באתר בסמוך למוצר.

מצ"ב קישור לתקנון משלוחים http://asemel8.co.il/%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-p6

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים 

מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. (עסקה שבוטלה לא כוללת את עלות המשלוח אם שולם ויצא כבר)

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון או בחנות, בדוא"ל לכתובת ברח' יוסף קלוזנר 29 רמלה  בפקס 08-9252969

ובאמצעות האתר באמצעות הקישור : https://www.asemel8.co.il

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם  , תחזיר החנות לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החנות תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. במידה והצרכן קיבל את הנכס נושא העסקה עליו להחזירו לחנות.(עסקה שבוטלה לא כוללת את עלות המשלוח אם שולם ויצא כבר)

על אף האמור, צרכן שהוא אזרח ותיק, נער/ילד אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן אשר ההתקשר בעסקת מכר מרחוק יוכל לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר. אפשרות ביטול זו רק אפשרית אם ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן.

***אין החלפות של חולצות מודפסות***

    ***אין החלפות על מוצרי לבוש***

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החנות

אחריות למוצרים

מוצרים שעלותם מעל 150 ₪ תינתן אחריות ל 3 חודשיים.

מדיניות הגנת הפרטיות 

חנות הסמל רואה חשיבות רבה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר.

למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון והשימוש באתר על ידיך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו.

בעת ביצוע הזמנה באתר אתה תתבקש למסור לצורך ביצוע הזמנה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל. כמו כן, אתה רשאי למסור ח.פ או מספר ת.ז. ("מידע אישי"). אתה מתחייב למסור מידע נכון ומדויק בלבד. יש לך זכות לבקש לעיין במידע אודותיך השמור בידי החנות בכל עת.

בעת ביצוע הזמנה מעל 1000 ₪ רשאית החנות לבקש עותק של תעודה מזהה של הגורם המשלם לצורכי אימות. העותק יישמר בחנות  אצל גורם מורשה ורלוונטי בלבד לתקופה של עד שנה ממועד הרכישה ולא ייעשה בו כל שימוש מעבר למטרות המצוינות לעיל. 

לצורך ביצוע ההזמנה אתה מתבקש לבחור סיסמה שדרכה תוכל לעקוב אחר ההזמנה. יובהר כי החברה אינה אחראית אם נעשה שימוש בסיסמה על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור על הסיסמה היטב.

מובהר כי התשלום מתבצע באמצעות חברות האשראי וכי הנתונים מועברים באופן מוצפן בלבד ואין לחנות הסמל גישה ו/או מידע אודות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך בעת ביצוע התשלום.

לא חלה עליך כל חובה על פי חוק לספק או למסור לחברה כל מידע אישי ואתה רשאי לפנות אלינו בכל עת בבקשה להסיר את המידע האישי. עם זאת, ללא קבלת המידע אישי כאמור ייתכן ולא נוכל להשלים את העסקה ו/או לספק לך את השירות הנדרש.

חנות הסמל  תשמח לשלוח אליך מפעם לפעם דברי פרסומות הכוללים בין היתר מבצעים שהחנות מציעה ללקוחותיה. לשם כך, בעת מילוי הזמנה אתה מתבקש לציין אם אתה מעוניין לקבל דברי פרסומת של החנות לדוא"ל שצוין על ידך. יובהר כי ניתן להסיר את עצמך באמצעות הודעת דוא"ל מרשימת התפוצה של החנות בכל עת.

החנות מתחייבת שלא להעביר מידע אישי לצד שלישי, להוציא חברת האשראי באמצעותה מתבצעת העסקה, לצרכי ביצוע העסקה בלבד. 

החנות  רשאית לאסוף מידע אישי ומידע סטטיסטי באופן אוטומטי לרבות מידע אודות ביקוריך באתר, והשימוש שתעשה בשירותים באתר. מידע זה עלול לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שממנו נעשה שימוש באתר, מערכת ההפעלה, מזהה הדפדפן, נתוני מיקום, סוג דפדפן, שמות דומיינים, הגדרת שפה ומידע נוסף בנוגע להרגליך באתר, הזמנת מוצרים שבוצעו, צפייה בעמודים באתר. החנות רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב- cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעב אחרת. המידע כאמור נשמר במערכות מחשב של חנות הסמל ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

החנות פועלת לשמירה על המידע השמור בידה ובכלל זה דואגת למנגנוני אבטחה לצמצום הסיכונים מפני פריצה ו/או דליפה ו/או חשיפה של המידע לגורם שאינו מוסמך ("אירוע אבטחת מידע"). בעת  אירוע אבטחת מידע  תפעל החנות בהתאם לדין.

אחראי על הגנת הפרטיות בחנות היא אושרית הלל ניתן לפנות אליו בכתובת  asemel8@gmail.com 

***אין החלפות של חולצות מודפסות***

    ***אין החלפות על מוצרי לבוש***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צור קשר
הסמל 8 אושרת הלל
08-9231223
שעות פעילות
ימים א-ה
בין השעות 08:30 -15:30
יוסף קלוזנר 29 רמלה (״מתחם הלאקי car רכבים״)
מול בסיס פיקוד העורף

אודות

החנות נוסדה ב-1949 ע"י אשר הלל, אמן מתכות ומומחה ליהלומים .
בשנת 2000 הצטרפה הבת אושרת, חנות הסמל הפכה במשך השנים למותג ושם דבר ברחבי הארץ בתחומה: סמלים, גביעים,מדליות, מגני הוקרה, ציוד צבאי,יודאיקה,והדפסות על מוצרים .

כיום משלבת חנות הסמל טכנולוגיות חדשות בתחום המגנים והחריטות, דבר המקנה יכולת אספקה מהירה מהיום להיום תוך הקפדה על ביקורת איכות שאין שני לה בארץ.

בין לקוחותינו:
משרד הבטחון, צה"ל, אגודה למען החייל,תעשיה אוירית, רפאל, משטרת ישראל, מועדוני ספורט, משרדי ממשלה, חברות הייטק, חברות פירסום, חברות ביטוח רשויות מקומיות בארץ ובעולם.

מ.ספק משרד הביטחון -83728730

מ.ספק אל״ח 3000625 

מ.ספק משטרת ישראל -40004634